MUDr. Hana Taxová
praktický lékař pro děti a dorost

Smluvní pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) 201
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) 207
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV) 211
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 205
  • VZP, a.s. - smluvní pojištění pro cizince